Qui Som

CAPELLERAS & VILLAGRA-NORIEGA

La nostra Firma està centrada en l’àmbit de la tributació. Prestem serveis professionals d’assessorament en tots els àmbits d’aquesta especialitat, i disposem dels mitjans personals necessaris per a tot el ventall de qüestions que puguin suscitar els nostres clients.

El nostre equip té experiència i està habituat a prestar serveis d’assessorament a una gran varietat de clients que treballen amb nosaltres. Els nostres clients inclouen grans empreses cotitzades, empreses del sector públic, multinacionals, i també empreses familiars, persones físiques, societats patrimonials o professionals.

Els nostres clients valoren en nosaltres la capacitat de donar consells encertats en l’àmbit tributari, l’enfocament pràctic de la nostra feina, i la capacitat de comunicar eficaçment els conceptes complexos de la fiscalitat. També valoren la transversalitat dels nostres serveis, ja que la nostra feina comprèn tant l’anàlisi jurídica més complexa com la implantació pràctica, i la gestió fiscal de les relacions tributàries.

És especialment significatiu que l’àmbit en el qual hem estat més reconeguts sigui el de la representació dels nostres clients davant l’Administració tributària. Encara que comptem amb una àmplia xarxa de clients habituals, és significatiu que molts clients acudeixin a nosaltres quan el Fisc truca a la seva porta. Ens agrada pensar que en aquestes situacions els clients busquen el millor servei professional, i que el pes de les marques de despatxos jurídics, el luxe de les instal·lacions, la decoració de la sala d’espera, i en una paraula, els aspectes més superficials i prescindibles de l’activitat professional, passen a un lloc secundari. Ens agrada pensar que quan hi ha problemes de veritat, el boca a orella condueix als clients a la porta de la nostra casa.

Experts en Fiscalitat

SERVEIS

Inspecció

Les relacions amb l'Administració tributària requereixen una alta dosi de coneixements jurídics sobre els drets i les obligacions dels contribuents. També és necessària una àmplia experiència pràctica en les relacions amb la Inspecció i amb la resta d'òrgans de l'Administració.

Assessorament Recurrent

L'activitat nuclear de la nostra feina és l'assessorament recurrent. Els nostres clients, dels més nous als més antics, saben que els acompanyem en la seva activitat econòmica, i que som allà quan ens necessiten.

Fiscalitat Transaccional

L'anomenada fiscalitat transaccional inclou l'assessorament i la gestió tributaris que són necessaris quan es completa una transacció econòmica. Inclou la fiscalitat de fusions i adquisicions d'empreses, la planificació fiscal de l'empresa familiar, així com la fiscalitat de les diferents formes de finançament.