Inspecció

Les relacions amb l’Administració tributària requereixen una alta dosi de coneixements jurídics sobre els drets i les obligacions dels contribuents. També és necessària una àmplia experiència pràctica en les relacions amb la Inspecció i amb la resta dels òrgans de l’Administració. I, finalment, és necessari que el fiscalista sigui capaç d’anticipar el que succeirà en cada situació, per tal que les decisions dels seus clients siguin el més favorables possible als seus interessos.

En aquest àmbit, la litigació tributària és una de les nostres especialitats més reconegudes. En l’àmbit professional, som coneguts pels èxits que hem tingut en els nostres recursos contra els actes de l’Administració.