Fiscalitat Transaccional

L’anomenada fiscalitat transaccional inclou l’assessorament i la gestió tributaris que són necessaris quan es completa una transacció econòmica. Inclou la fiscalitat de fusions i d’adquisicions d’empreses, la planificació fiscal de l’empresa familiar, la fiscalitat de les diferents formes de finançament i, també, les qüestions de caràcter hereditari.

La fiscalitat transaccional requereix una combinació ajustada entre la planificació fiscal que permet optar per les formes jurídiques que menys tributació generen i la necessària prudència davant de les estructures fiscals agressives.